Impressum

Company name: BeeGraphene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Company address: ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, Poland
Representatives: Mikołaj Gołuński, Piotr Ciochoń, Łukasz Bodek
Capital stock: 6850 PLN
VAT nr: PL8172198311
Institution registering activities: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000863165

Email: office@beegraphene.com
Phone: +48 518 878 457